Twan Foundation

De Twan Foundation is opgericht d.d. 17 december 2013 te Ede en is ingeschreven in het handelsregister (KVK) onder nummer: 59461381

Contactgegevens:
info@twanfoundation.nl

Inleiding

Twan Baas heeft de zeer zeldzame ziekte Ataxia Telangiectasia (A-T). Wereldwijd zijn er maar weinig kinderen die deze ziekte hebben. In Nederland zijn er ongeveer 15 kinderen met A-T. Tot nu toe is er geen behandeling van deze ziekte mogelijk, medicijnen zijn ook nog niet ontwikkeld. Internationaal wordt er onderzoek gedaan naar A-T,. de onderzoeken worden zoveel als mogelijk gecoördineerd. Dit betekent dat landen onderling afspraken maken over de onderzoeken die per land gedaan worden, ook worden de uitkomsten van die onderzoeken onderling gecommuniceerd.

Onderzoek naar A-T

De keuze om de Twan Foundation op te richten was niet moeilijk; we voelden dat we iets moesten doen.

Als je stil blijft zitten, zal er niets veranderen…

De Twan Foundation steunt onderzoek naar A-T in Nederland. Dit wordt vooral gedaan in het Radboudumc. Dat is ook het ziekenhuis waar Twan onder behandeling is. We hebben prettig contact met de artsen/onderzoekers in het Radboudumc en de samenwerking verloopt heel fijn. We weten dat het geld vanuit de Twan Foundation direct op de juiste plaats terecht komt.

De Twan Foundation

Naast het steunen van onderzoek organiseren we bijeenkomsten waarbij families met een kind met A-T elkaar kunnen ontmoeten en waar artsen vanuit het Radboudumc vertellen over de onderzoeken waar zij mee bezig zijn.

De Twan Foundation fungeert regelmatig als ‘tussenpersoon’. We helpen families op weg die nog maar net weten dat hun kind A-T heeft, ook komen er regelmatig vragen vanuit het buitenland. Door het laagdrempelige en prettige contact met het Radboudumc kunnen we deze mensen vaak snel doorverwijzen naar de juiste mensen.

We zijn erg blij met de resultaten die we tot nu toe, dankzij hulp en donaties van heel veel mensen vanuit heel Nederland, hebben bereikt.

Het zijn wellicht druppels op een gloeiende plaat maar we krijgen enorm veel energie van elke euro die binnenkomt! We hopen dan ook dat we nog lang actief kunnen en mogen zijn voor de Twan Foundation zodat er ergens een steen wordt verlegd in de rivier.

Toekenning geldmiddelen

Er is een procedure waarin staat beschreven welke stappen moeten worden genomen en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een financiële bijdrage toegekend te krijgen van de Twan Foundation.

De Twan Foundation verstrekt geen voorschotten. De geldmiddelen worden uitgekeerd zodra aan de gemaakte afspraken is voldaan.

In de procedure zijn o.a. standaardformulieren opgenomen en ook de voorwaarden. De voorwaarden gaan onder andere over terugkoppeling van de onderzoeksresultaten van onderzoeken waarvoor de Twan Foundation een bijdrage heeft geleverd, de maximale bijdrage en het vermelden van de naam van de Twan Foundation in publicaties.

 De Twan Foundation kan zich ook inzetten voor het verwerven van co-financiering.

Inrichting organisatie Twan Foundation

De Twan Foundation bestaat uit vijf bestuursleden.
Dit zijn vrijwilligers. Het bestuur vergadert vier keer per jaar.
Van deze vergaderingen worden schriftelijke verslagen gemaakt.

Het bestuur krijgt bij de marketing en organisatie ondersteuning van Virtueel Assistent Esther Krook.

Tijdens activiteiten en evenementen worden er extra vrijwilligers ingezet. Ook gebeurt het regelmatig dat er mensen zijn dit zelf een activiteit willen organiseren. Daarbij biedt de Twan Foundation zo nodig ondersteuning.

Wilt u ook iets betekenen voor de Twan Foundation. U inzet is altijd welkom en wij komen graag in contact met u.

Het bestuur

 

We merken dat het opzetten van acties en het bezig zijn met naamsbekendheid voor A-T ons energie geeft. Wij hopen op een doorbraak in de onderzoeken.

Daarnaast willen we zichtbaar en vindbaar zijn voor andere gezinnen met een kindje met A-T. We merken dat we steeds vaker ook mensen met elkaar kunnen verbinden of hen door kunnen verwijzen naar de juiste zorgverleners.

Ook organiseren we ontmoetingsdagen in samenwerking met het Radboudumc. Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen en het bestuur van de Twan Foundation stelt zich graag voor.

Tim Rodenburg

Voorzitter

Mijn naam is Tim Rodenburg. Mijn vrouw Anneke en ik hebben twee prachtige kinderen waar we van genieten.

In het dagelijks werk houd ik me bezig met mensen & bouwen. Door mijn werk heb ik Rutger en Rianne leren kennen: er waren aanpassingen nodig in hun woning om het leef-en wooncomfort voor Twan te verbeteren.

Hierdoor ben ik me gaan verdiepen in de ziekte die Twan heeft en dit raakte me in mijn hart. Graag zet ik me dan ook in voor de Twan Foundation zodat nog meer mensen te weten komen over de ziekte Ataxia-Telangiectasia én om te helpen geld in te zamelen voor onderzoek.

Esther Krook

Secretaris/penningmeester

Ik ben Esther Krook en ondersteun de Twan Foundation al een paar jaar als Virtueel Assistent. Door deze werkzaamheden ben ik steeds meer betrokken bij de Twan Foundation en de beslissing om nu in het bestuur te gaan als secretaris/penningmeester was snel gemaakt.

Ik hoop nog meer bij te kunnen dragen aan bekendheid voor de Twan Foundation en hierdoor meer mogelijkheden voor onderzoek.

Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen en woon in Putten.

Mijn slogan: Samen bereik je meer.

Rianne Kranendonk-Baas

Bestuurslid
Ik ben de trotse moeder van Twan.
 
Naast de zorg voor Twan werk ik als directeur/ bestuurder van Stichting 'Goed voor Elkaar'. 
Deze stichting heb ik een aantal jaren geleden samen met een vriendin opgericht.
Wij bieden dagbesteding aan mensen met (beginnende) dementie in Veenendaal.

Inge de Wilde

Bestuurslid

Mijn naam is Inge de Wilde. Ik ben getrouwd met Gerben en heb 3 kinderen Robbert (22), Karen (21) en Rosa (14) en ben werkzaam in twee huisartsenpraktijken als Praktijkondersteuner-Somatiek. Ik doe dit met veel plezier en haal hier voldoening uit.

Verder vind ik het fijn om me in te zetten voor de ander dus daarom denk ik dat ik de taak binnen het bestuur met veel plezier in ga vullen. Mijzelf inzetten waar nodig en dat alles met een goed doel. Meer bekendheid en onderzoek naar A-T.

Ik ben benieuwd wat er op mijn pad gaat komen en wat ik kan bijdragen voor deze mooie nieuwe uitdaging.

Sjaak Kranendonk

Bestuurslid

Twan is onze kleinzoon. Voordat de artsen de diagnose A-T stelden, hadden wij nog nooit van deze ziekte gehoord. Daarna ga je, je meer en meer in het ziektebeeld verdiepen. Je zoekt iets op internet, je leest er iets over. En je moet de conclusie trekken: geen genezing mogelijk. Dat komt hard aan, zeker voor Rianne en Rutger. Wordt er dan geen onderzoek gedaan? Jawel, maar het aantal ziektegevallen (ca 15 in Nederland) is zo klein. Er is weinig geld voor onderzoek. Daar wil je iets aan doen, alleen kan dat niet.

Maar met elkaar in een Foundation. Door middel van acties en donaties geld verzamelen. Ten behoeve van de onderzoeken, moet er iets gedaan kunnen worden. Dat is de reden waarom ik deel wil uitmaken van het bestuur van de Twan Foundation.

Bertine Goudswaard - Toebes

In liefdevolle herinnering (10-7-1985 — 31-3-2017)

De Twan Foundation staat voor mij voor hoop. Het is hartverscheurend om te zien wat Twan moet doormaken en daarmee ook zijn ouders, familie en vrienden. De pijn voel je bij iedereen, maar door de positieve acties, de kracht van Twan en zijn ouders en de steun van familie en vrienden wordt het inspirerend. De kinderen met AT kunnen het gevecht voor meer onderzoek zelf niet aangaan en verdienen het voor zover mogelijk kind te zijn. Ik ben dankbaar dat ik een bijdrage mag leveren in het bestuur om nog meer mensen te activeren vóór Twan (en de andere kinderen) en tegen AT. Alleen samen kunnen we de strijd aangaan!